W poniedziałek 2-go grudnia odbyło się nasze ostatnie spotkanie w tym roku. Frekwencja jak zwykle dopisała. Na początku spotkania kolega Marian Linka zaprezentował sztandar gryfowski po renowacji. Wyglądał jak nowy. Jeszcze wisimy wykonawcy 400 zł. Sztandar na chwilę obecną będzie w klubie Stella Maris.

Omówiono tematy:

1/ Dnia 06.12.2019. w godzinach 2000 - 0200 odbędą się Mikołajki Morskie , koszt 120 zł od osoby, są jeszcze miejsca, organizatorzy serdecznie zapraszają.

2/ Dnia 14.12.2019. o godzinie 1700 w Klubie Stella Maris odbędzie się świąteczno – opłatkowe spotkanie Ludzi Morza na które serdecznie zaprasza nasz Duszpasterz ks. Stanisław Flis.

3/ Dnia 18.12.2019. o godzinie 1700 w Klubie Pod Masztami odbędzie się doroczne spotkanie opłatkowe. Koszt 40 zł od osoby. Udział zgłosiło ośmiu kolegów – co zgłosiłem już do organizatorów.

Koszty udziału naszych kolegów pokrywamy my .

4/ Dnia 08.01.2020. w godzinach 0900 – 1400 w salach Budynku Akademii Morskiej przy ul. Szczerbcowej 4 odbędzie się uroczysty Jubileusz 90 – lecia urodzin prof. Dr. Kpt.ż.w. Aleksandra Walczaka.

Koleżanki i koledzy którzy na spotkaniu zgłaszali chęć udziału w imprezie proszę potwierdzić mnie emailem lub telefonicznie. Na spotkaniu mówiłem że zgłoszę organizatorom ilość osób , ale po dzisiejszej rozmowie z dziekanatem wyszło, że muszę przedstawić imienną listę jak najszybciej – ostateczny termin to 16 grudnia br.

5/ Dnia 13.01.2020. godzina 1700 – nasze doroczne Spotkanie Noworoczne w Klubie Pod Masztami.

Koszt 60 zł od osoby. Kto jeszcze nie zgłosił się i nie wpłacił ma jeszcze czas do końca roku. Kasę można wpłacać równie na nasze konto Getin Bank – Anatol Magdziak :

16 1560 0013 2692 1782 0396 0001 z dopiskiem składka na spotkanie noworoczne .

6/ Dnia 07.02.2020. godz. 1900 – 0200 w restauracji BULWARY odbędzie się nasz doroczny Bal Śledziołapa. Koszt 140 zł od osoby. Zgłaszanie i wpłata na Spotkaniu Noworocznym – można też wpłacać na nasze konto: 16 1560 0013 2692 1782 0396 0001 z dopiskiem : składka na bal śledziołapa podając np. 6 x 140 będzie to również mówiło o jaki stolik chodzi ostateczny termin dla spóźnialskich koniec stycznia.

Spotkanie prowadził i relację sporządził
Wasz Prezes
Anatol Magdziak

Na dzisiejszym spotkaniu frekwencja dopisała. Omówiono tematy:

1/ Zapoznałem zebranych z zaproszeniem Ks. Stanisława Flis do udziału wszystkich ludzi morza do udziału w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej katastrofę M/S NYSA oraz na ceremonię przekazania sztandaru Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej dnia 20.10.2019. godzina 1200 w Kościele Morskim przy ul. św. Ducha 9.

2/ Zrzutka na renowację sztandaru P.P.D.iU.R. GRYF brakuje jeszcze 1100 zł. Koledzy którzy deklarowali się proszę o realizację zobowiązania. Również pozostałych gryfitów proszę o wsparcie.
Sztandar po renowacji będzie gotowy w ten piątek. Zostanie umiejscowiony w Stella Maris do czasu uruchomienia izby pamięci przez Gryf Inwestycje. Sztandar możemy używać na nasze uroczystości związane z naszą byłą firmą.

3/ Ks. Stanisław Flis zaprasza nas do udziału w zaduszkach morskich  dnia 08.11.2019. godz. 1900 w Kościele Morskim przy ul. Św. Ducha.
Napytanie czy mamy kandydata z grona rybaków na wypominki - nie było odzewu  zebranych.

4/ Czyszczenie tabliczek pamiątkowych przy poniku "Tym , którzy nie powrócili z morza" - kolega Marian Linka powiadomi wyznaczonych kolegów na tydzień przed świętem Wszystkich Świętych.

5/  Zaproponowałem , aby podjąć prace nad stworzeniem tablicy kapitanów  Gryfa i Transoceanu. 
Było trochę dyskusji , ale żadnej decyzji  zebrani nie podjęli.

6/ Zebrali natomiast zaaprobowali propozycję pracy nad utworzeniem zrzeszenia organizacji pozarządowych : my, Klub Kapitanów, Stow. Mechaników Morskich - do wspólnej współpracy - zebrani uznali to za dobrą ideę i zobowiązali mnie do działań w tym kierunku.

Na tym zakończono część organizacyjną - dalszy czas wypełniły dysputy przy kawie i piwku. Następne spotkanie 04.11.2019.

Spotkanie prowadził i relację sporządził
Wasz Prezes
Anatol Magdziak

Na dzisiejszym spotkaniu frekwencja dopisała. Omówiono tematy:

1/ Zapoznałem zebranych z zaproszeniem Ks. Stanisława Flis do udziału wszystkich ludzi morza
do udziału w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej katastrofę M/S NYSA oraz na ceremonię przekazania sztandaru Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej dnia 20.10.2019. godzina 12:00 w Kościele Morskim przy ul. św. Ducha 9.

2/ Zrzutka na renowację sztandaru P.P.D.iU.R. GRYF brakuje jeszcze 1100 zł. Koledzy którzy deklarowali się proszę o realizację zobowiązania. Również pozostałych gryfitów proszę o wsparcie.
Sztandar po renowacji będzie gotowy w ten piątek. Zostanie umiejscowiony w Stella Maris do czasu uruchomienia izby pamięci przez Gryf Inwestycje. Sztandar możemy używać na nasze uroczystości związane z naszą byłą firmą.

3/ Ks. Stanisław Flis zaprasza nas do udziału w zaduszkach morskich  dnia 08.11.2019. godz. 19:00 w Kościele Morskim przy ul. Św. Ducha.
Napytanie czy mamy kandydata z grona rybaków na wypominki - nie było odzewu  zebranych.

4/ Czyszczenie tabliczek pamiątkowych przy poniku "Tym , którzy nie powrócili z morza" - kolega Marian Linka powiadomi wyznaczonych kolegów na tydzień przed świętem Wszystkich Świętych.

5/  Zaproponowałem , aby podjąć prace nad stworzeniem tablicy kapitanów  Gryfa i Transoceanu.
Było trochę dyskusji , ale żadnej decyzji  zebrani nie podjęli.

6/ Zebrali natomiast zaaprobowali propozycję pracy nad utworzeniem zrzeszenia organizacji pozarządowych : my, Klub Kapitanów, Stow. Mechaników Morskich - do wspólnej współpracy - zebrani uznali to za dobrą ideę i zobowiązali mnie do działań w tym kierunku.

Na tym zakończono część organizacyjną - dalszy czas wypełniły dysputy przy kawie i piwku.

Spotkanie prowadził i relację sporządził. Następne spotkanie dnia 04.11.2019.

Wasz Prezes

Anatol Magdziak

W dniu dzisiejszym odbyło się nasze pierwsze spotkanie po wakacjach. Frekwencja jak na powakacyjny czas dopisała - obecnych 19 osób.

Omówiono tematy:

1/ Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Akademii Morskiej w Szczecinie.
Dnia 27.09.2019. /piątek/ o godzinie 1800 odbędzie się uroczysty apel przy pomniku " Tym, którzy nie powrócili z morza" - składamy wiązankę i oraz wystawiamy poczet sztandarowy ze sztandarem
Szkoły Rybołówstwa Morskiego.
Dnia 28.09.2019. - sobota o godzinie 0900 na Wałach Chrobrego przy kamieniu pamiątkowym PSM spotkanie absolwentów szczecińskich szkół morskich w Szczecinie.

O godzinie 11:00 na Jana z Kolna uroczysta inauguracja roku akademickiego w trakcie której sześciu naszych kolegów zostanie odznaczonych odznaką Zasłużony Pracownik Morza.

2/ Renowacja sztandaru PPDiUR GRYF - kolega Marian Linka przedstawił koszt renowacji naprawdę wypłowiałego sztandaru - 3000 zł. Zebrani jednogłośnie zdecydowali, że robimy zrzutkę po 100 zł.
Wpłacono 1000 zł , z kasy stowarzyszenia założono 1000 zł. - od jutra sztandar będzie renowany.
Koledzy którzy zadeklarowali wpłatę ale nie mieli kasy - założyło stowarzyszenie - wpłacą na następnym spotkaniu.
Sztandar będzie gotowy przed 15-tym września.

3/ Bal Śledziołapa 2020 - na spotkaniu wyjazdowym zarządu zdecydowano , że na balu będzie do tańca przygrywał DJ. Koleżanka Ela wraz koleżankami Tereska i Tamara uzgodnią repertuar .

Następne spotkanie 07.10.2019.

Spotkanie prowadził i relację sporządził
Wasz Prezes Anatol Magdziak
Witam koleżanki i kolegów
Wczoraj tj. 19.05. o godzinie 1200 w Kościele Morskim odbyła się Masz św. w intencji ofiar katastrofy s/t "BRDA", a na zakończenie mszy w "Kaplicy Martyrologium Morskiego"nasz kolega Wojciech Zawadzki - projektant - odsłonił tablicę pamiątkową, a ks. Stanisław Flis poświęcił. Podczas tak mszy jak i przy odsłonięciu tablicy padło z ust ks. Stanisława dużo ciepłych słów pod adresem naszego stowarzyszenia. Ja ze swej strony chciałbym serdecznie podziękować koleżankom i kolegom za udział w uroczystości - było nas naprawdę widać. Po odsłonięciu tablicy w świetlicy kolega Zbigniew Ferlas dokonał krótkiej prezentacji i wykładu na temat tej katastrofy.

Szczególne podziękowania należą się kolegom ; Zbyszkowi Ferlasowi za przygotowanie i prowadzenie prezentacji oraz kolegom z pocztu sztandarowego : Krystian Klimasiński, Włodek Dudziński i Tadeusz Wiśniewski.

W załączeniu krótka relacja fotograficzna wykonana przez kolegę Jacka Jastrzębskiego.

Pozdrowienia/Anatol Magdziak

Galeria z wydarzenia
Spotkanie odbyło się o zwykłej porze, a frekwencja jak na po tak długiej majówce dopisała.

Omówiono tematy:
1/ W "Kaplicy Martyrologium Morskiego " po mszy w Kościele Morskim o godzinie 1200 dnia 19.05.2019 /niedziela/ odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy projektu naszego kolegi St .Mech. Wojtka Zawadzkiego upamiętniającej katastrofę S/T "BRDA". My, kto może wejść w mundur stawiamy się gremialnie na mszy i uroczystości prezentując nasz Gryfowski sztandar. Poczet sztandarowy w składzie kol.kol. Ela Zawadzka,i Wojciech Zawadzki i Krystian Klimasiński .

2/ Pan Jacek Jastrzębski - Gryf Nieruchomości za moim pośrednictwem poinformował, że otrzymał zdjęcia-tablice floty gryfowskiej. Trwają prace przygotowawcze do instalacji i prezentacji tych tablic na murze Łasztowni, gdy prace te dobiegną końca zostaniemy powiadomieni o czasie montażu - i wtedy potrzebna będzie nasza pomoc. O czasie montażu powiadomię kolegów emailem.

3/ Czyszczenie tabliczek przy pomniku "Tym, którzy nie powrócili z morza" - będzie konieczność przed dniami morza. O terminie powiadomi kol. Marian Linka.

4/ Zespół na Bal Śledziołapa 2020 - Kol. Ela Zawadzka poinformowała, że nawiązała kontakt z Dorotą Szlachta i jej didżejem Januszem Skułą - są gotowi zagrać na naszym balu i uzgodniony repertuar za 2000 zł. Decyzję o podpisaniu umowy podejmiemy na spotkaniu dnia 03.06.2019. po uzyskaniu informacji od kol. Feliksa Trzcińskiego o zespole grającym w Słowianinie.

5/ Pani Prezes KKJ Urszula Teodorczyk zwróciła się do nas i do SKKŻW z pytaniem, czy my będziemy partycypować w zakupie telewizora lub rzutnika na wyposażenie Mesy Kapitańskiej - który by służył do prelekcji, zdjęć i filmów tematycznych. Zebrani zgodzili się na partycypację - w zależności od kwoty byłoby to z naszych składek lub ściepka. Rozmowy i dysputy trwały jeszcze długo przy piwku i kawie.

Relację sporządził
Wasz Prezes Anatol Magdziak

Na obecne spotkanie jak zwykle stawiła się cała aktywna grupa członków stowarzyszenia. Omówiono tematy:

 1. Niestety smutna wiadomość – zmarła żona naszego kolegi Zbyszka Ferlasa. Zebrani postanowili o umieszczeniu nekrologu w Kurierze Szczecińskim. Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Centralnym w piątek dnia 05.04.2019. o godzinie 1230 – kondukt od bramy głównej.

 2. Rozstrzygnięto lokalizację Balu Śledziołapa 2020 – bal odbędzie się w restauracji BULWARY dnia 07.02.2020. Koszt 130 zł/osoby – to jest koszt restauracji do tego dojdą koszty zespołu . Cena kalkulowana minimum 100 osób baletmistrzów.

 3. Trwają rozmowy z nowymi zespołami – tym zajmują się koleżanka Ela Zawadzka i kolega Feliks Trzciński, na następnym spotkaniu zostanie ustalony zespół i koszty.

 4. Następne spotkanie dnia 06.05.2019.

Relację sporządził Wasz Prezes

Anatol Magdziak

Spotkanie nasze rozpoczęło się nietypowo - przeprowadzeniem statutowym wyborów nowego samorządu. Obecnych na sali 28 osób - kworum uprawniające do przeprowadzenia głosowania. Po krótkim sprawozdaniu przystąpiono do wyborów. Ponieważ nie było z sali propozycji zmian zarządu, na wniosek kolegi Zbyszka Niciaka odbyło się głosowanie kompleksowe całego zarządu.

Zebrani jednogłośnie zagłosowali za wyborem na następną kadencję zarządu w składzie:
1/ Prezes Stowarzyszenia - Anatol Magdziak
2/ V-ce Prezes - Marian Kosmowski
3/ V-ce Prezes - Zbigniew Niciak
4/ Skarbnik - Tadeusz Wąsowicz

Następnie omówiono Bal Śledziołapa 2019. Opinie uczestników były podzielone. Sala w restauracji BULWARY wszystkim się podobała, ale konsumpcja nie wszystkim. Zespół natomiast dostał od wszystkich minusową notę - to nie był ten zespół który grał nam dwa lata i rok temu. Padły też propozycje aby następny bal zrobić w Klubie Pod Masztami, gdzie może się bawić 80 osób. Rozgorzała dyskusja nad lokalem - w klubie mniej osób ale będzie większy udział członków naszego stowarzyszenia - dotychczas na naszych balach przeważali zaproszeni goście - przyjaciele naszych przyjaciół, koledzy ze Szczecińskiego Klubu Kapitanów Ż.W., Związku Kpt.Ż.W. i oficerów, a ostatnio nawet ze Stowarzyszenia Kapitanów Jachtowych. Decyzję gdzie będzie następny bal podejmiemy na spotkaniu dnia 1-go kwietnia. Daję pod rozwagę koleżankom i kolegom, czy warto marnować nasze osiągnięcia w promocji naszego stowarzyszenia - bo doroczne bale to nasza promocja. Oczywiście decyzja będzie należała do członków naszego stowarzyszenia. Przecież my możemy być organizatorami balu , robić naszą reklamę i aby nie dokładać do imprezy. Do czasu spotkania zostałem zobligowany do zebrania ofert na bal z restauracji Bulwary i Klubu Pod Masztami. Kolega Felek Trzciński zobowiązał się zaprezentować nowy zespół, a może ktoś z kolegów zna dobry i tani zespół - za ten zespół zapłaciliśmy 2300 zł. Proszę o waszą opinię i sugestie na ten temat na emailu.

Gościem spotkania był kolega Jacek Jastrzębski dyrektor spółki "Gryf Inwestycje" przedstawił propozycje tablic upamiętniających flotę GRYF i TRANSOCEAN na murze Łasztowni. Treściwe i w skrócie pokazują historię floty GRYFA i TRANSOCEANU.

Na spotkanie przybył specjalista ds. digitalizacji Pan Wojciech Hawryszuk - poinformował że studio zostało w pełni wyposażone i działa. Zaprasza wszystkich koleżanki i kolegów aby zgłaszali się do niego w celu przetworzenia naszych, prywatnych zdjęć i filmów z naszej rybackiej działalności na nośniki elektroniczne - oczywiście z wyłączeniem prywatnych i niewskazanych momentów. . Tel. kontaktowy 501 693 300.

Oczywiście po części nudnej ale oficjalnej były dalsze dysputy i rozmowy przy kawie i piwku.

Relację sporządził Wasz były i obecny Prezes
Anatol Magdziak.
Bawiliśmy się dnia 08.02.2019. w nowym lokalu , BULWARY, wrażenia i uwagi uczestników proszę wysłać na emailu.

W załączeniu relacja fotograficzna zarejestrowana okiem kamery koleżanki Eli Zawadzkiej i kolegi Leona Lisowskiego Czekam na opinie uczestników.
Relację foto wysyłam w odcinkach.
W tej chwili w internecie można zapoznać się z relacją z naszej imprezy na Kurier 24.pl
Pozdrowienia /Anatol

w uzupełnieniu to Gryf Nieruchomości w osobie Pana Jacka
Jastrzębskiego zadbał o akcenty rybackie - beczki, siatka i śledzie
Pozdrowienia/Anatol

Pełna galeria z wydarzenia dostępna pod adresem:
https://sledziolapy.am.szczecin.pl/galerie-sledziolapow/category/52-bal-sledziolapa-2019
Wczoraj, tj 4-go lutego odbyło się nasze pierwsze robocze spotkanie w tym roku.
Było to niezwykłe spotkanie,którego gościem honorowym był Kapitan Aleksander Wałczak.
Swoją obecnością zaszczycili nas koledzy ze Szczecińskiego Klubu Kapitanów Ż.W.
Frekwencja naszych członków nadzwyczajna.

Kapitan Kapitanów w krótkich słowach zaprezentował swoją najnowszą książkę p.t.
|”PIERWSZE KROKI NA MORZU”. Prezentacja została przyjęta z ogromnym aplauzem.

Autor osobiście wręczył wszystkim uczestnikom swoje najnowsze dzieło – oczywiście wpisując każdemu odpowiednią dedykację. W uroczystości asystował Kapitanowi jego długoletni współpracownik K.Ż.W. Jacek Frydecki. Na zakończenie prezentacji wręczyłem naszemu wychowawcy miniaturę naszego znaczka szkoły – PSRM – tym samym ustanawiając Kapitana Aleksandra Walczaka honorowym członkiem naszego stowarzyszenia. Po części uroczystej krótkie omówienie spraw organizacyjnych. Zaklepano rozmieszczenie uczestników Balu Śledziołapa 2019 przy stolikach. Na stołach będzie serwowana wódka LUKSUSOWA. Przypomniałem o zaproszeniu na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej zatonięcia KRONOSA. Dnia 17.02.2019. jak zwykle w 3-cią niedzielę miesiąca odbędzie się w Kościele Morskim msza w intencji ludzi morza o godzinie 1200. KRONOS zatonął dnia 27.02.1989, zginęła cała załoga 21 osób w tym 20 polaków oraz grecki kapitan. Po mszy w Kaplicy Martyrologium odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Na uroczystość wszystkich naszych członków zapraszam.
Po części oficjalnej trwały jeszcze rozmowy i dyskusje starych rybaków.

Relację sporządził Wasz Prezes
Anatol Magdziak.

PS.
W dniu dzisiejszym spotkałem się z kierownikiem restauracji Stara Rzeźnia, przedłożyłem listę rozmieszczenia uczestników balu przy stolikach. Bal odbędzie się w restauracji BULWARY – obok Starej Rzeźni, dojazd bez zmian jak do Starej Rzeźni.
W restauracji BULWARY jest jedna sala, dużo miejsca i na stoliki i na tańce, a wszystko na jednym poziomie żadnych schodów .
Do spotkania na sali balowej w piątek godzina 1900.
Anatol
Poniedziałek, 07.01.2019. pierwszy poniedziałek miesiąca i pierwszy poniedziałek Nowego 2019 Roku, więc tradycyjnie o godzinie 1700 w Klubie Pod Masztami rozpoczęło się nasze kolejne Spotkanie Noworoczne. Frekwencja jak zwykle dopisała. Niezastąpiona Pani Wanda tradycyjnie stanęła na wysokości zadania, stoły pełne, smacznie nakryte, dania ciepłe i przekąski wyśmienite.

Do tańca przygrywał kol. Leon Lisowski, który osobiście dobrał melodyjki godne młodzieży w naszym wieku i odtwarzał na swoim sprzęcie w połączeniu ze sprzętem klubowym.

Zabawa była miła , wesoła i udana o czym świadczą załączone fotki.

Relację sporządził Wasz Prezes
Anatol Magdziak nieobecny na imprezie z powodów rodzinnych, ale obecny duchem i na podstawie relacji uczestnikówNa nasze kolejne spotkanie stawili się prawie wszyscy członkowie – niespodziewana frekwencja. Omówiono sprawy:

1/ Tradycyjnie przed Świętem Zmarłych członkowie naszego stowarzyszenia przeprowadzili kolejne czyszczenie i konserwację tabliczek przy pomniku „Tym , którzy nie powrócili z morza” – prawdziwe i szczere podziękowania wszystkim uczestnikom akcji. Pełna relacja na portalu Infomare.pl – morski portal informacyjny.

2/ Otrzymaliśmy imienne zaproszenie jako stowarzyszenie od organizatorów imprezy „ Niepodległość na maszt” do czynnego udziału w tej imprezie, która odbędzie się dnia 11.11.2018. o godzinie 1100 na terenie Starej Rzeźni. Prośba organizatorów o masowy udział w imprezie i o ile możliwe w mundurach – aby nas ludzi morza było widać.

3/ Sztandary Gryfa i Transoceanu - zebrani zobligowali mnie do prowadzenia rozmów z Urzędem morskim aby umieścić je w gablotach na miejscu honorowym w byłym naszym ratuszu przy Pl. Batorego 4.

4/ Spotkanie Noworoczne 2019 – poinformowałem zebranych o tym, że otrzymaliśmy zgodę Akademii na organizację imprezy w klubie „Pod Masztami” dnia 07.01.2019. godz. 1700 – koszt 60 zł od osoby. Nasze następne spotkanie odbędzie się dnia 03.12.2018. – jest to termin zgłaszania uczestnictwa w imprezie i oczywiście wpłaty. Do udziału zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia wraz z osobami towarzyszącymi .

5/ Bal Śledziołapa 2019 – 08.02.2019. – koszt 145 zł/osoba – proszę zgłaszać chęć udziału – w zależności od ilości uczestników bal odbędzie się lub na Starej Rzeźni lub w lokalu obok. Proszę zaprosić jak najwięcej przyjaciół i znajomych. Zgłaszać udział do 08. - go stycznia 2019 wraz z dokonaniem wpłaty. Nie będą dokonywane rezerwacie bez wpłat.

6/ Statuetka „Wilk Morski” – jak co roku z okazji Święta Szkoły kapituła przyznaje tytuł Wilka Morskiego absolwentom wszystkich szkół z Wałów Chrobrego, którzy nadal uprawiają swój zawód.

Kandydatury do tytułu należy zgłaszać do 15-go kwietnia 2019. Zebrani wydelegowali z naszego grona kolegę Zbyszka Ferlasa. 7/ Spotkanie Opłatkowe 2018 – jeszcze nie mam terminu i kosztów od organizatorów. Jak tylko otrzymam taką informację powiadomię koleżanki i kolegów.

8/ Następne spotkanie dnia 03.12.2018.

Relację sporządził
Wasz Prezes
Anatol Magdziak

Wczoraj odbyło się nasze pierwsze spotkanie po wakacjach.
Frekwencja jak zwykle dopisała.

Omówiono tematy:
 1. Kontynuować współpracę z Komitetem Opieki nad Pomnikiem "Tym, którzy nie powrócili z morza " na dotychczasowych zasadach – utrzymanie czystości tabliczek pod kierownictwem kolegi Mariana Linka. Komitet Opieki został powiększony o organizacje – Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich oraz o nasze stowarzyszenie. Naszym stałym przedstawicielem Komitetu został wybrany i oddelegowany kolega Wiktor Tkaczyk.
 2. Podtrzymywać i rozwijać współpracę z GRYF NIERUCHOMOŚCI Sp. Z o.o. w Szczecinie – jedynej pozostałości po naszym GRYFIE – tj. brać czynny udział w żuciu i działaniach firmy.

  Naszym stałym przedstawicielem został wybrany i oddelegowany kolega Feliks Trzciński. 

 3. Inauguracja roku akademickiego Akademii Morskiej w Szczecinie. Tradycyjnie bierzemy czynny udział. Dnia 28 września 2018 o godzinie 1800 składamy kwiaty pod pomnikiem "Tym, którzy nie powrócili z morza'. W skład delegacji do złożenie kwiatów zgłosili się koledzy - Krystian Klimasiński, Kazimierz Wilk, Feliks Trzciński, oraz członkowie zarządu. Wiązankę kupuje nasz skarbnik kolega Tadeusz Wąsowicz. Aby nas było widać proszę wszystkich członków o udział, a kto ma mundur Proszę o przybycie w mundurze.

  Sama inauguracja odbędzie się dnia 29 września – sobota – na ul. Jana z Kolna /u podnóża Wałów Chrobrego/ - rozpoczęcie o godzinie 1100. Proszę o gremialne przybycie i kto może to w mundurze, będą udekorowani odznaczeniami Zasłużony Pracownik Morza nasi koledzy – K.Ż.W. Zbigniew Ferlas,

  K.Ż.W. Michał Fryc, St.Mech. Jerzy Motyl, K.Ż.W. Marek Nowakowski, St.Mech. Tadeusz Wiśniewski.

 4. Bierzemy czynny udział w obchodach Dni Morza 2019 – złożenie kwiatów i poczet sztandarowy pod pomnikiem "Tym, którzy nie powrócili z morza" . Miasto się odwróciło plecami do morza – na ostatnim apelu nie było przedstawiciela miasta, dlatego my musimy przybyć gremialnie i to w mundurach – niech społeczeństwo widzi ,że są jeszcze ludzie morza którym tradycja i pamięć nie jest obca. 
 5. Tradycyjnie organizujemy Spotkanie Noworoczne 2019 w klubie Pod Masztami – koszt podam po uzgodnieniu z Panią Wandą, oraz Bal Śledziołapa 2019 – musimy się sprężyć i rozpropagować nasz bal – chodzi o jak największą frekwencję. Bal odbędzie się dnia 08.02.2019. koszt 145 zł od osoby.
 6. Kolega Kazimierz Wilk – zamówił i dokonał odbioru miniaturki naszych znaczków PSRM. Zgodnie z ustaleniami zebranych za znaczki płacimy z kieszeni – koszt 20 zł za znaczek.
 7. Zapraszam wszystkich kolegów na otwarcie wystawy fotograficznej naszego kolegi Maćka Krzeptowskiego, które odbędzie się dnia 05.09.2018. godz. 1800 w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie - Sala Kolumnowa. 

Relację sporządził Wasz Prezes
Anatol Magdziak
FREKWENCJA JAK ZWYKLE DOPISALA. SZEREGI NASZE ZASILIŁ KOLEGA BOHDAN DRZEWIENIECKI – ABSOLWENT 1967 NASZEJ PSRM – WYDIAŁ MECHANICZNY .

OMÓWIONO TEMATY:

1/ INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO AKADEMII MORSKIEJ – CZŁONKOWIE NASZEGO STOWARZYSZENIA CZYNNIE I LICZNIE PRZYBYLI POD POMNIK „TYM, KTÓRZY NIE POWRÓCILI Z MORZA” W PIĄTEK 28.09.2018. GODZ. 1800 NA UROCZYSTY APEL I ZŁOŻENIE KWIATÓW, ORAZ NA SAMEĄ INAUGURACJĘ W SOBOTĘ 29.09.2018. GODZINA 1100 – PPZYBYLI W MUNDURACH – BYŁO NAS WIDAĆ – ZAUWAŻYLI TO MIN. ŻEGLUGI ORAZ REKTOR, KTÓRY PRZEKAZAŁ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA .

2/ SPOTKANIE NOWOROCZNE 2019 – DNIA 07.01.2019. GODZINA 1700 – PO ROZMOWIE Z PANIĄ WANDĄ CENA ZA UDZIAŁ WYNIESIE 60 ZŁ/OSOBA. NA LISTOPADOWYM SPOTKANIU PROSZĘ ZGŁASZAĆ AKCES.

3/ DNIA 21.10.2018. O GODZ. 1200 ODBĘDZIE SIĘ MSZA ZA LUDZI MORZA W KOŚCIELE PW. ŚW. DUCHA, A PO MSZY W KAPLICY LUDZI MORZA ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNAJĄCEJ TRAGEDIĘ M/T MAZUREK – UFUNDOWANĄ PRZEZ GRYF NIERUCHOMOŚCI.
PO UROCZYSTOŚCI FUNDATOR ZAPRASZA NA UROCZYSTY OBIAD. PROSZĘ O MASOWY UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCI, A KTO POSIADA MUNDUR PROSZĘ O PRZYBYCIE W MUNDURZE.

5/ PRZED ŚWIĘREM ZMARŁYCH ODBĘDZIE SIĘ CZYSZCZENIE TABLICZEK PRZY POMNIKU ”TYM, KTÓRZY NIE POWRÓCILI Z MORZA” O CZASIE AKCJI NA KILKA DNI PRZED POWIDOMI KOLEGA MARIAN LINKA.

6/ DNIA 13.10.2018. O GODZINIE 2000 W KOŚCIELE PW. SW. JANA EWANGELISTY W SZCZECINIE ODBEDZIE SIĘ UROCZYSTY KONCERT CHÓRÓW COLLEGIUM MAIORUM ZUT W SZCZECINIE ORAZ

WANDSBEKER SINFONIE ORCHESTER Z HAMBURGA NA KTORY SERDECZNIE ZAPRASZA NASZ KOLEGA WOJTEK ZAWADZKI JEDEN Z GŁÓWNYCH GŁOSÓW W CHÓRZE. WSRĘP WOLNY.

5/ NASTĘPNE SPOTKANIE DNIA 05.11.2018.

RELACJĘ SPORZĄDZIŁ WASZ PREZES
ANATOL MAGDZIAK
Witam koleżanki i kolegów W środę 18-go lipca odbyło się plenerowe posiedzenie zarządu naszego stowarzyszenia. Ustalono plan działania naszego stowarzyszenia na najbliższy rok:
 1. Kontynuować współpracę z Komitetem Opieki nad Pomnikiem "Tym, którzy nie powrócili z morza " na dotychczasowych zasada, tj - utrzymanie w czystości tabliczek - pod kierownictwem kolegi Mariana Linka.
  Do komitetu został zgłoszony jako stały członek kolega Wiktor Tkaczyk.
 2. Podtrzymywać i rozwijać współpracę z Gryf Inwestment - tj brać czynny udział w życiu i działaniach firmy - jedynej spadkobierczyni tradycji naszego Gryfa, oraz zapraszać do udziału w naszych działaniach i uroczystościach. Naszym przedstawicielem do kontaktu z firmą został wybrany przez zebranie kolega Feliks Trzciński.
 3. Tradycyjnie organizujemy Spotkanie Noworoczne oraz Bal Śledziołapa.
  Bał Śledziołapa jest imprezą otwartą - zapraszamy wszystkich naszych przyjaciół i miłośników morza.
  Prezes wystąpi z odrębnymi pisemnymi zaproszeniami do zaprzyjaźnionych firm, stowarzyszeń i związków zawodowych.
  Głównym zadaniem każdego członka naszego stowarzyszenia jest zaprosić jak najwięcej ludzi. Impreza odbędzie się w Starej Rzeźni - miejsca sporo, a jak zajdzie potrzeba to i na tej dużej sali. Chodzi o to, abyśmy znowu nie dokładali z naszej kasy.
 4. Inauguracja Roku Akademickiego AM 2018-2019 - czynny udział na apelu na cmentarzu jak i w uroczystościach - będą odznaczani nasi członkowie stowarzyszenia.
 5. czynny udział w obchodach Dni Morza 2019 - w tym roku miasto całkowicie odwróciło się plecami i nie było żadnego przedstawiciela - to jest właśnie morski Szczecin w nowym wydaniu.
 6. Kolega Kazimierz Wilk zamówił u grawera miniatury naszych kotwiczek z czasów PSRM - koszt około 15-20 zł/sztuka.
  Jak uchwalono za kotwiczki płacimy z kieszeni.
  Spotykamy się 3-go września godz. 1700.
Pozdrowienia i przyjemnych wakacji
Wasz Prezes
Anatol Magdziak
Pragnę podać do wiadomości i stosowania ,że decyzją członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym do Komitetu Opieki nad Pomnikiem został skierowany kolega st.mech Viktor Tkaczyk tel.kom 601 615 700

Do kontaktów i współpracy z panem Jackiem Jastrzębskim
"GRYF NIERUCHOMOŚCI" Sp. z o.o. ul. Władysława IV Nr 1, 70-651 Szczecin

skierowano kolegę kpt.ż.w Feliksa Trzcińskiego tel.kom 506 330 880

Sprawę znaczków PSRM powierzono kol.kpt.ż.w.Kazimierz Wilk
Przerwa wakacyjna 01.07 do 01.10.2018

Nowym przewodniczącym Szczecińskiego Klubu Kapitanów ż.w został wybrany

dr inż. kpt.ż.w. Krzysztof Pleskacz z nadzieją,że pojawią sie nowi w szeregach klubu.

Sporzadziła
E.Trzeciak Zawadzka

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszeń Morskich Miasta Szczecina,
Miło mi poinformować, że nasze starania, aby zgodnie z Tradycją Morską uczcić tegoroczne Dni Morza, zaowocowały następującymi imprezami towarzyszącymi, które mają zostać wpisane w oficjalne kalendarium:
 • Złożenie wieńców przy pomniku : „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Termin: sobota 09.06.2018 godzina 1200.
 • Msza Św. „ Za tych co na morzu”. Termin: niedziela 10.06.2018 godzina 1200. Miejsce: Bazylika archikatedralna św. Jakuba w Szczecinie.
 • Odsłonięcie dwóch map pt.:
  1. Śródlądowe drogi wodne w Polsce
  2. Odrzańskie porty, mariny i przystanie turystyczne
   Termin: sobota 09.06.2018 godzina 1445. Miejsce: Łasztownia. Mur na „Skwerze Kapitanów” (przy Starej Rzeźni).
 • Spotkanie integracyjne środowiska morskiego Szczecina. Termin: sobota, 09.06.2018 godzina 1500. Miejsce: Łasztownia, Mesa Kapitańska w budynku Starej Rzeźni.
 • Koncert na Cmentarzu Centralnym „Tym, którzy nie powrócili z morza…”. Termin: niedziela 10.06.2018 godzina 2200.
Szanowni Państwo,
Serdecznie apeluję do gremialnego uczestnictwa w powyższych uroczystościach. Na Cmentarzu Centralnym (Złożenie kwiatów i Koncert) oraz na Mszy Św. obowiązują ciemne mundury. Na pozostałe imprezy wypada przyjść w sortach mundurowych dobranych do aktualnej pogody (jasne mundury, koszule z pagonami, czapki). Wszystkie uroczystości są ważne. Jednak proszę sobie zdawać sprawę, że nic nie jest dane na zawsze i zwłaszcza przyszłość Koncertu dedykowanego „Tym, którzy nie powrócili z morza…” jest zależna od tegorocznej frekwencji . Sponsorzy z gospodarki morskiej jakość nie rozumieją powagi sprawy i nie są zbyt hojni. Dużo zależy od naszej obecności i wpływów z biletów.

Pozdrawiam
Kpt.ż.w. Jerzy Hajduk
Przewodniczący Rady
Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej
 1. Na spotkanie przybył nasz honorowy członek profesor kpt.ż.w Aleksander ,Hubert WALCZAK i obdarzył ,każdego z nas swoją książką z dedykacją.To jego biograficzne wspomnienia z lat pracy w Londynie jako przedstawiciela IMO
 2. Kolega Witold Tkaczyk zrelacjonował zamknięcie sprawy odnośnie wsparcia finansowego wykonania tablic pamiątkowych dot.tragedii zatonięcia mt" Cyranka" oraz mt "Mazurek" przez" GRYF" Nieruchomości spółka z o.o.
  Odsłonięcie mt "Cyranki" w dniu 20 maj 2018 w kaplicy morskiej w kościele przy ulicy św.Ducha.Prosi się o liczne przybycie członków ,rodzin i znajomych.
 3. Koncertu na Cmentarzu na Dni Morza nie będzie - brak kasy zapowiedział dyrektor opery.
 4. Pan Hawryszuk z Centrum Morskim prosi w dalszym ciągu o współpracę,materiały.
 5. Poruszono sprawę pamiątkowych kotwiczek PSRM/PSM aby wykonać do noszenia w klapie
 6. Pod koniec maja czeka nas czyszczenie tabliczek na Cmentarzu Centralnym pod kierownictwem Mariana Linki. Zgłosili się Niciak, Wąsowicz,Turzański,Kosmowski Fryc,Tkaczyk -2 osoby,Zawadzka.
 7. Skarbnik Tadziu przypomina o płaceniu składek 100PLN na rok
  Piękna pogoda rozproszyła nas nieco .Było nas tylko 17 członków.
 8. Ostatnie przedwakacyjne spotkanie 6 czerwca 2018.
Notatkę sporzadziła
E.Trzeciak Zawadzka
   
Stowarzyszenie Absolwentów PSRM w Szczecinie
Akademia Morska w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 1/2
70-500 Szczecin

Oddział Getin Noble Bank SA:692, Szczecin, ul Rydla 51,
nr. rachunku: 16 1560 0013 2692 1782 0396 0001
 
Valid XHTML 1.0 Transitional
Copyright 2005-2011
wykonanie bp8.pl